Regional Cooperation Council

Vijeće za regionalnu saradnju (The Regional Cooperation Council)

RCC

Centralni sekretarijat se nalazi u Sarajevu.

https://www.rcc.int/

Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) sveobuhvatni je okvir saradnje u regionalnom vlasništvu. Ovaj okvir uključuje učesnike RCC-a iz Jugoistočne Evrope (SEE), članove međunarodne zajednice i donatore na teme koje su važne i od interesa za Jugoistočnu Evropu, s ciljem promocije i unapređenja evropskih i euroatlantskih integracija regije.
U okviru opštih političkih smjernica utvrđenih Procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), RCC radi na razvoju i održavanju političke klime dijaloga, pomirenja, tolerancije i otvorenosti prema saradnji, s ciljem omogućavanja provedbe regionalni programi usmjereni na ekonomski i socijalni razvoj u korist ljudi u regiji.

Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) službeno je pokrenuto na sastanku ministara vanjskih poslova Procesa suradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) u Sofiji, 27. februara 2008. godine, pod kojim pokroviteljstvom i dalje djeluje.

RCC vrlo blisko sarađuje sa svim vladama u regionu i relevantnim mehanizmima regionalne saradnje. Njegov rad bio je vođen Statutom i trogodišnjim strategijama i programima rada (SWP) koji se bave potrebama JIE u ekonomskom i socijalnom razvoju, energetici i infrastrukturi, pravosuđu i unutrašnjim poslovima, sigurnosnoj saradnji i izgradnji institucionalnog i ljudskog kapitala.

Vremenom se agenda RCC-a prebacila na usmjerenije i usmjerene na rezultate intervencije u ograničenom broju područja. U naredne tri godine RCC će nastaviti raditi na smanjenju – i tamo gdje je to moguće uklanjanju – prepreka povećanoj mobilnosti, povećanoj povezanosti i poboljšanoj konkurentnosti u Jugoistočnoj Evropi, istovremeno doprinoseći boljem upravljanju, poboljšanom funkcionisanju vladavine zakona i povećanoj sigurnosti u regija.

RCC ima 46 učesnika. Organizaciju finansiraju Evropska unija i njezini Jugoistočne Europe i drugi sudionici odbora. 

Konkursi se objavljuju na https://www.rcc.int/home

Aplikanti treba da budu:

• pravno lice;
• osnovana na teritoriji učesnika odbora RCC-a 

te biti u jednom od statusa:

– nevladina ili neprofitna organizacija,
– udruženje i fondacija,
– međunarodna organizacija,
– regionalna organizacija / inicijativa, kao što su institucije za obrazovanje, obuku i istraživanje i razvoj;

Prijavljuje se online ispunjavanjem i dostavljanjem traženih dokumenata.

Kontakt podaci

  • Regional Cooperation Council Sekretarijat

    Trg Bosne i Hercegovine 1/V
    71000 Sarajevo
    Bosna i Hercegovina

  • +387 33 561 713
Imate ideju? Kontaktirajte nas na info@itsopen.info

Najveće zadovoljstvo i nagrada bilo je zadovoljstvo učesnika kada su čuli da je prihvaćen još jedan projekat sa istom školom i da će imati priliku putovati i družiti se. Smatram da smo uspjeli, ohrabrili smo studente koji su željeli da se upoznaju i prihvate drugo i različito.

RYCO
Albin Softić, Tešanj
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.