Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students)

ERASMUS+

Oficijelna adresa za Erasmus+ program je u Briselu, no svaka zemlja ima odgovarajuće nacionalno predstavništvo. U Bosni i Hercegovini je Nacionalni Erasmus+ ured koji se nalazi Zmaja od Bosne 47, 71000 Sarajevo

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade, i sport. Ciljevi programa Erasmus+ su poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih. Generalna direkcija za obrazovanje i kulturu Evropske komisije (Directorate-General for Education and Culture-DG EAC) nadležna je za uspostavu ovog Programa, ona obezbjeđuje budžet i postavlja prioritete, ciljeve i kriterije Programa. Programom upravlja Izvršna agencija Evropske komisije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA) koja objavljuje pozive za projektne prijedloge, vrši selekciju i evaluaciju projekata, dodjeljuje finansijska sredstva, te prati realizaciju projekata i to za centralizovane aktivnosti. Tipovi projekata u okviru centralizovanih aktivnosti su: Zajednički master programi, Velike mreže evropskih volonterskih servisa, Izgradnja kapaciteta na polju mladih, Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Savezi znanja, Savezi sektorskih vještina, Jean Monnet moduli, Jean Monnet katedre, Jean Monnet centri izvrsnosti, Jean Monnet podrška institucijama programa, Jean Monnet mreže, Jean Monnet projekti, Partnerstva saradnje i Neprofitni evropski sportski događaji.

Na nivou programskih zemalja, Nacionalne agencije na državnom nivou akreditovane od strane Evropske komisije, nadležne su za provođenje Programa u zemlji, objavljuju pozive na projekte, vrši selekciju i evaluaciju projekata, daju podršku aplikantima, te upravljaju finansijskim sredstvima (grantovi) i to za decentralizovane aktivnosti. Tipovi projekata u okviru decentralizovanih aktivosti su: Projekti mobilnosti studenta i (ne)nastavnika, Projekt mobilnosti učenika i nastavnika srednjeg stručnog obrazovanja, Projekti mobilnosti (ne)nastavnika od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja, Projekt mobilnosti nastavnika u području obrazovanja odraslih, Razmjene mladih, Evropske volonterske usluge, Mobilnost osoba koje rade sa mladima, Strateška partnerstva na svim nivoima obrazovanja, obuke i mladih, Strukturisani dijalog: sastanci između mladih ljudi i donosilaca odluka vezanih za omladinske politike.

Na nivou partnerskih zemalja (među kojima je i Bosna i Hercegovina) djeluje Nacionalni Erasmus+ ured (NEO) koji pruža pomoć nacionalnim vlastima, institucijama visokog obrazovanja i drugim relevantnim dionicima u provedbi Erasmus+ aktivnosti u visokom obrazovanju. Njegova misija je poboljšati vidljivost, relevantnost, efikasnost i utjecaj programa Erasmus+ i doprinijeti njegovoj promociji i širenju u Bosni i Hercegovini.

Glavni konkurs se otvara u novembru i traje oko 3 mjeseca (do februara). Također, u toku godine otvoreni su konkursi za pojedine akcije 

  • Institucije koje imaju pravo da učestvuju u projektima Erasmus+ prvenstveno moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (zemlje članice Evropske unije, Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija), dok su pojedini dijelovi programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (partnerske zemlje mogu biti one koje se nalaze u susjedstvu Evropske unije, ali i sve druge zemlje sveta. U ovu kategorija spada i Bosna i Hercegovina).
  • Pojedinci – studenti, stažisti, pripravnici, učenici, odrasli, mladi, volonteri, nastavnici, treneri, omladinski radnici, profesionalci organizacija aktivnih u polju obrazovanja, obuka i mladih čine glavnu ciljnu grupu programa. Treba imati u vidu ipak da se pojedinci ne mogu direktno prijaviti za dodjelu finansijske podrške ovoj instituciji, već se moraju obratiti svojoj ustanovi (npr. univerzitetu), organizaciji ili preduzeću, koji mogu podnijeti prijavu.

Nakon što Evropska Komisija odobri budžet, nacionalne agencije otvaraju konkurse za dodjelu granta. Sve instrukcije, kao i poziv i rokovi su dostupni na web stranici: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Kontakt podaci

Imate ideju? Kontaktirajte nas na info@itsopen.info

Najveće zadovoljstvo i nagrada bilo je zadovoljstvo učesnika kada su čuli da je prihvaćen još jedan projekat sa istom školom i da će imati priliku putovati i družiti se. Smatram da smo uspjeli, ohrabrili smo studente koji su željeli da se upoznaju i prihvate drugo i različito.

RYCO
Albin Softić, Tešanj
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.