Creative Europe

Kreativna Evropa

Creative Europe

Sjedište grupacije nalazi se u Briselu, Belgija.

Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina je koordinacijsko tijelo za Program Creative Europe formirano sredinom 2015. godine. Sačinjavaju ga dvije organizacije: AKCIJA iz Sarajeva (zadužena za potprogram KULTURA) i Vizart iz Banjaluke (zadužen za potprogram MEDIA). 

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram Kultura nastavak je uspješnog EU Programa Kultura 2007-2013. U Potprogramu mogu učestvovati sve javne ili privatne organizacije koje djeluju u sektoru kulture, registrovane kao pravna lica najmanje dvije godine sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.  

Potprogram MEDIA nastavak je uspješnog Programa MEDIA 2007.

Više na: https://kreativnaevropa.ba/

Učestvovanje u potprogramu Kultura moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive:

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.

Učestvovanje u potprogramu MEDIA moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive: 

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.

Programom će se finansirati aktivnosti sljedećih korisnika: umjetnici, kulturni profesionalci i organizacije u izvedbenim i ostalim umjetnostima, oglašavanju, filmu, TV-u, glazbi, interdisciplinarnim umjetnostima, baštini i industriji video igara. U principu, sve institucije koje prema definiciji EU odgovaraju obliku malih i srednjih poduzeća, a osnovane su u državi korisnici programa Kreativna Europa, te su aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru, biti će prihvatljivi korisnici. 

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code – PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

Kontakt podaci

 • Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina je koordinacijsko tijelo za Program Creative Europe formirano sredinom 2015. godine. Sačinjavaju ga dvije organizacije: AKCIJA iz Sarajeva (zadužena za potprogram KULTURA) i Vizart iz Banjaluke (zadužen za potprogram MEDIA). 

  Osnovna zadaća Deska Kreativna Evropa BiH jeste promocija Programa Creative Europe unutar kulturnog i audiovizuelnog sektora u BiH, pomoć i konsultacije prilikom apliciranja na pozive unutar programa, te povezivanje s partnerima izvan BiH.

  Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Evropa BiH (potprogram KULTURA)

  Email: aida.kalender [at] kreativnaevropa.ba 

  Zoran Galić, voditelj MEDIA Deska Kreativna Evropa BiH

  Email: zoran.galic [at] kreativnaevropa.ba 

Imate ideju? Kontaktirajte nas na info@itsopen.info

Najveće zadovoljstvo i nagrada bilo je zadovoljstvo učesnika kada su čuli da je prihvaćen još jedan projekat sa istom školom i da će imati priliku putovati i družiti se. Smatram da smo uspjeli, ohrabrili smo studente koji su željeli da se upoznaju i prihvate drugo i različito.

RYCO
Albin Softić, Tešanj
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.