Coimbra Group

Univerzitet Coimbra grupe

COIMBRA GROUP

Sjedište grupacije nalazi se u Briselu, Belgija

Coimbra Group je osnovana 1985. godine i formalno konstituirana Poveljom 1987. godine, Coimbra Group je udruženje davno uspostavljenih evropskih sveobuhvatnih, multidisciplinarnih univerziteta visokog međunarodnog standarda posvećenih stvaranju posebnih akademskih i kulturnih veza u cilju promocije, u korist svojih članova, internacionalizacije, akademska saradnje, izvrsnost u učenju i istraživanju i služenje društvu. Također je svrha Grupe utjecati na evropsku obrazovnu i istraživačku politiku i razviti najbolju praksu međusobnom razmjenom iskustava. Univerziteti Coimbra Group pružaju od 1999. mladim istraživačima iz evropskog susjedstva priliku da provedu kraći boravak na univerzitetu Coimbra Group kako bi obavili dio svog istraživačkog rada.

Konkursi za mlade istraživače se objavljuju na https://www.coimbra-group.eu/scholarships/

Zemlje koje ispunjavaju uslove za ovu stipendiju su navedene u nastavku: Albanija, Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Egipat, Sjeverna Republika
Makedonija, Gruzija, Izrael, Jordan, Kazahstan, Kosovo*, Kirgistan, Liban, Libija, Moldavija,
Crna Gora, Maroko, Palestinska uprava, Rusija, Srbija, Sirija, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan.

Kandidati moraju ispuniti sve sljedeće kriterije:

  • rođeni 1. januara 1986. ili kasnije
  • biti državljani i trenutni stanovnici jedne od gore navedenih zemalja
  • biti trenutni akademski kadar univerziteta ili ekvivalentne visokoškolske ustanove koja se nalazi u jednoj od gore navedenih zemalja
  • biti postdoktorskog ili ekvivalentnog statusa, iako neke institucije mogu ponuditi mogućnosti doktorskog rada studentima.

Potrebno je pratiti web stranicu https://www.coimbra-group.eu/scholarships/ kada se objave novi konkursi. 

Kontakt podaci

Imate ideju? Kontaktirajte nas na info@itsopen.info

Najveće zadovoljstvo i nagrada bilo je zadovoljstvo učesnika kada su čuli da je prihvaćen još jedan projekat sa istom školom i da će imati priliku putovati i družiti se. Smatram da smo uspjeli, ohrabrili smo studente koji su željeli da se upoznaju i prihvate drugo i različito.

RYCO
Albin Softić, Tešanj
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.