Hatidža Jahić

hatidza

Doc. Dr. Hatidža Jahić radi kao docent na Odsjeku za ekonomsku teoriju i politiku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (EFSA). Trenutno predaje slijedeće predmete: Međunarodna ekonomija i poslovanje, Razvojna ekonomija i regionalni razvoj i Europska unija.

Tokom studija, Hatidža je dobila stipendije kao što su Erasmus, British Scholarship Trust i Fulbright za akademsku godinu 2016/2017 na Univerzitetu u Arkansasu (Odjel za ekonomiju i Odjel za obrazovne reforme). Pohađala je brojne seminare i treninge iz oblasti razvojne ekonomije, obrazovanja i evropskih integracija. Završila je doktorat na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području Ekonomije obrazovanja. Pored toga, certificirana je u evaluacijskoj praksi od strane Instituta ocjenjivača sa Claremont Graduate University sa bogatim iskustvom u različitim domaćim i međunarodnim projektima koji su fokusirani na obrazovanje, obrazovnu reformu, obrazovnu strategiju i obrazovanje i neusklađenost tržišta rada u Bosni i Hercegovini.

Njeno trenutno istraživanje fokusirano je na obrazovne reforme i obrazovni sistem u regiji zapadnog Balkana i značaj neformalnog obrazovanja za zapošljivost mladih u Bosni i Hercegovini.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.