Adnan Rahimić

Adnan Rahimić, MSc, radi kao viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju u Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (UNSA). Dio je tima koji trenutno koordinira provedbu Erasmus+ međunarodne kreditne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja (dolazni i odlazni), kao i koordinira odnose UNSA s drugim visokoobrazovnim institucijama i međunarodnim organizacijama kroz razne aktivnosti i projekte.

Dobitnik je stipendije Evropske komisije i magistrirao je Evropske integracije i menadžment na Univerzitetu Zapadne Engleske (UWE), Bristol, Ujedinjeno Kraljevstvo. Takođe je uspješno završio profesionalnu obuku za menadžera projekata, organizovanu u saradnji sa Karlovim univerzitetom u Pragu kroz IPA program. Pohađao je višestruke treninge, seminare i radionice
za profesionalni razvoj i implementaciju projekata koji uključuju Erasmus+, Interreg program, Fondaciju King Baudouin, Körber Stiftung Fondaciju, Robert Bosch Fondaciju i mnoge druge međunarodne institucije i organizacije.

Dobio je nekoliko grantova za projekte koji su uključivali promociju, organizirane događaje i izložbu razvoja i razmjene studenata i osoblja u okviru programa koje finansira EU.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.