Prva online sesija projekta OPEN

Povodom pokretanja online platforme OPEN pozivamo vas da prisustvujete online kick-off konferenciji na kojoj ćemo vas upoznati sa idejom i implementacijom ovog projekta, sa institucijom koja nas je podržala zapadnobalkanska Alumni Asocijacij (WBAA), a zatim kao naš prvi gost predavač u nizu serijala webinara koje planiramo u narednom periodu smo pozvali kolegu iz Evropske komisije koji će nas  upoznati i prezentirati novi odobreni paket Erasmus+ za period 2021-2027, te šta nas sve očekuje.

Kick-off online sesija će biti održana 15. februara 2021. godine s početkom u 12:00 sati putem Zoom aplikacije (ulaz na zoom sesiju će biti omogućen preko platforme www.itsopen.info). 

Registracija

Molimo sve zainteresovane da se registruju zbog ograničenog mjesta prisustvovanja. 

 

Program
 • 12:00  — 12:20
  Svečano otvorenje
 • 12:20 — 12:30 
  Zapadni Balkan i evropske integracije (gdje se nalazimo: članstvo, kandidatura i uključivost u evropske projekte) – doc. dr. Hatidža Jahić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • 12:30 — 12:40
  Ideja OPEN – mag. Adnan Rahimić, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu
 • 12:40 — 13:00 
  Erasmus+ 2021-2027 – očekivanja i izazovi (g. Albert Sese Belart, službenik za politike Zapadnog Balkana i koordinator PET Svjetske banke pri Europskoj komisiji)
 • 13:00 — 13:15
  Sesija sa pitanjima i odgovorima
Govornici

Doc. dr. Hatidža Jahić
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Mag. Adnan Rahimić
Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

Albert Sese Belart
EACEA

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.