Ciljevi

Ciljevi

Osnovni cilj projekta je uvezivanje „ponude i potražnje“ u regionu: ponude različitih izvora finansiranja ideja individualaca ili organizacija s jedne strane, te informirasnje o dostupnim finanijskim i drugim prilikama za saradnju i aktivnosti s druge strane. Na osnovu zaključaka sa Regionalnog Cluster sastanka o uticaju projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu (odranom u Albaniji u oktobru 2019. godine) ovi (i slični) projekti imaju za cilj jačanje saradnje između zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja te pružaju podršku da se zemlje suoče i fokusiraju na izazove sa kojima se susreću u načinu vođenja i upravljanjem obrazovanjem i ostalim politikama u regionu. 

Pored otvaranja online platforme kojom se omogućava vidljivost i distribucija informacija o evropskim fondovima i programima finansiranja u cilju povećanja projektnih prijava, specifični ciljevi projekta OPEN fokusirani su i na:

  1. evropski put regiona Zapadnog Balkana kroz uvezivanje i međusobnu saradnju sa partnerima iz zemalja članica Evropske unije,
  2. distribuciju i širenje znanja o Evropskoj uniji, prednostima članstva i izazovima sa kojima se susreće (i sa kojima će se susretati) BiH i region kako bi se podigla svijest za većom odgovornošću prema politikama vezanim za EU:
    • Obrazovanje (odliv mozgova, mogućnosti studiranja i razmjene, profesionalno usavršavanje)
    • Migracije (odliv mozgova, odliv radne snage, „bijele“ migracije, bliskoistočne migracije)
    • Religija (religija u Evropi, Islam u Evropi, regionalni Jeruzalem)
    • Slobode: (jednaka prava, ljudska prava, LBGTQ populacija, Romska populacija, manjinski narodi, osobe sa posebnim potrebama)
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.